4
Logo Studio Vlerk

Microsoft Office-sjablonen voor zorGGroep Zin

vormgeving: ©MadeByHanna. Studio Vlerk: sjabloonbouw in Microsoft Word & Powerpoint.

schermpresentatie-sjabloon (Powerpoint)

Onze Powerpoint-sjablonen bevatten dia-types voor de meest gangbare toepassingen: titel van presentatie en hoofdstuk, tekst schermbreed of in twee kolommen, combinaties van foto en tekst, grafiek, slotgroet met contactgegevens, etc. En we bouwen extra dia-types in, specifiek op maat van uw communicatie-inhouden of huisstijl.

De vormgeving van tekst is telkens aangepast aan de functie van het tekstkader: titel, tekst, citaat, fotobijschrift, etc. In de meeste tekstkaders hebben we daarnaast ook nog meerdere tekstopmaakniveaus verankerd: gewone broodtekst, opsommingstekens, tussenkopje, etc. Elk schermpresentatie-sjabloon bevat een dia “Werken met tekst in Powerpoint”. Daarin wordt uitgelegd hoe je die verschillende tekstniveaus toepast op de tekst die je intikt.

brief-sjabloon

nota-sjabloon

Een nota begint op de eerste pagina met een hoofding, waaronder onmiddellijk de inhoud volgt.

Het nota-sjabloon van zorGGroep Zin is geschikt voor een brede waaier aan korte en middellange tekstdocumenten, waaronder verslaggeving: gebruik of verwijder het blok “aanwezig/afwezig” naar gelang het documenttype erom vraagt.

handleiding Word- en Powerpoint-sjablonen

tekst & vormgeving: Studio Vlerk.

zorGGroepZin_handleiding_Office-sjablonen
error: ;-)